To see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player to view it.

ETUSIVU Gallery1 Gallery2 Gallery3 Gallery4 Gallery5 Gallery6 Gallery7 Gallery8 Gallery9 Gallery10 NÄYTTELYT Gallery11 Galleria 12 Galleria 13 VIDEOT arkisto näyttelyt CV yhteydenotto valoteos New page 47 OPETUS KULTTURIMAISEMOINTI kesäkurssit taidekalenteri 

ETUSIVU

c u r r i c u l u m v i t a e

k u l t t u u r i m a i s e m o i n t i

m a a l a u k s e t

r u n o v i d e o t

m a a l a u s k u r s s i t

l e h t i l e i k k e e t

art urho kähkönen

Se on matka ilman pysäkkejä. Se on leipä ja öylätti. Se on valo ja varjo. Se on eskapistinen yritys kohti kadotettua Edeniä. Se on aukaisematon ovi. Se on itsensä kohtaaminen puolueettomalla maaperällä. Se on veresliha. Se on drama queen. Se on mandala ja mantra. Se on gravitaatio. Se on oletus olemisesta. Tätä kaikkea taide on minulle.

t u l e v a t n ä y t t e l y t

PÄIVITETTY 17.12.2018

v a l o t e o k s e t

y h t e y d e n o t t o

linkit:

o p e t u s

k u v a t a i d e m a t r i k k e l i

It is a journey without stops. It is a loaf of bread and a wafer. It is light and shadow. It is an escapist attempt to reach the lost Garden of Eden. It is an unopened door. It is to face myself in a no man´s land. It is confusion. It is a drama queen. It is a mandala and a mantra. It is gravitation. It is the default of how to be. All this is what art means to me.

Vuoden kuhmolainen 2015

Kainuun Sanomat 14.12.2018


http://areena.yle.fi/radio/2326975 https://www.facebook.com/taidegalleria